Ratiocomm

Zorginstellingen regelen samen met ons betere trombosezorg voor hun cliënten. Daar hebben wij in ons laatste nieuwsbericht over geschreven. Maar hoe zit dat nu met de kwaliteit en kosten?

Laten we eerst de kwaliteit onder de loep nemen. De zorginstellingen die inmiddels klant zijn bij ons ervaren een forse kwaliteitsimpuls. Dit heeft meerdere redenen.
Ten eerste is bewustwording door de inzichten die wij verschaffen een grote stap vooruit. Maar al te vaak is de reactie van de verpleging of de arts ‘dat hebben wij nooit geweten’. Dit komt doordat zij geen actieve rol hadden bij de vorige traditionele trombosedienst.
Belangrijke klachten of andere aspecten die van invloed zijn op de mate van stolling bespreken wij met pakkende voorbeelden. Zo kan bijvoeding met Nutridrink de oorzaak zijn van een ontregelde INR waarde vanwege de hoge concentratie Vitamine K. Maar ook klachten zoals braken of (positieve) stress zijn aandachtspunten waar maar al te vaak aan voorbij wordt gegaan. Het aantal ‘aha’ en ‘oohh…’ momenten tijdens een training zijn dan ook talrijk. En dat is winst ten opzichte van de oude situatie.
Naast de bewustwording is ook het gebruik van onze slimme IT oplossingen een echte kwaliteitsimpuls. Geen gedoe meer met doseerbriefjes per post, of werken met onhandige portalen die alleen maar voor traditionele trombosediensten ontwikkeld zijn. Ons ‘Health Connected Platform’ en apps zijn speciaal ontwikkeld voor zorginstellingen, wat de gebruiksvriendelijkheid en snelheid van werken ten goede komt.
De zorginstellingen die nog toestaan dat er veneus geprikt wordt zou ik willen oproepen om daar direct mee te stoppen. Dat doe je je eigen cliënten toch niet meer aan!
Een vingerprik is veel vriendelijker en minder belastend. Onderschat niet de angst voor een dikke naald in de arm. Recent heb ik ervaren dat bij een zorginstelling sommige cliënten met een verstandelijke beperking gefixeerd moesten worden voor een veneuze bloedafname door de trombosedienst. Gelukkig is dat voor betreffende cliënten binnenkort verleden tijd.

De kosten voor trombosezorg zijn vanaf dit jaar voor rekening van de zorginstellingen. Met de huidige opslag van het ZZP tarief is inkopen van zorg bij de traditionele trombosediensten niet kostendekkend. Naar alle waarschijnlijkheid wordt de opslag dan ook verhoogd door de Nza. Dat is mooi, want dan kan misschien kostendekkend worden gewerkt. Dit is een veelgehoorde reactie wanneer ik aan tafel zit. En dan leg ik uit dat wij nu al werken binnen de financiële ruimte van de opslag. Een verhoging van de opslag betekent nog meer dan nu rendement in de tent. Een rekenvoorbeeld is als volgt:

Aantal WLZ cliënten 500
50 cliënten met trombosezorg voor eigen rekening
Vergoeding ZZP opslag 500 x € 0,03 x 365 dagen = € 5.475,-
Ratiocomm trombosezorg 50 x € 80,- = € 4.000,-

Dus het verbeteren van de kwaliteit van trombosezorg levert meer op dan alleen geld. Stap daarom zo snel mogelijk over naar Ratiocomm en doe daarmee uw cliënten een plezier.

Xander Schurink

Dit artikel is geschreven door: Xander Schurink

Terug naar nieuwsoverzicht